LAULAJAT

Partanen Pekka, laulunjohtaja
Pautola Olli, laulun varajohtaja
1. TENORI

Ilkka Härkönen
Arto Immonen
Reino Kemppainen
Aimo Korhonen
Jouni Niskanen
Martti Niskanen
Raimo Tervo

1. Basso

Mauno Heikkinen
Kari Kivistö
Martti Korhonen
Matti Korhonen
Seppo Korhonen
Taisto Leinonen
Jukka Palola
Raimo Rusanen
Risto Rusanen
2. Tenori

Lauri Kemppainen
Aarno Konka
Juha Maunu
Jouko Meriläinen
Juho Savolainen
Kai Tulehmo
Hannu Väyrynen
2. Basso

Pekka Kinnunen
Juha Lukkari
Teuvo Mustonen
Juha Pelkonen
Hannu Riekkinen