LAULAJAT

Partanen Pekka, laulunjohtaja
Pautola Olli, laulun varajohtaja
1. TENORI

Ilkka Härkönen
Reino Kemppainen
Juhani Mantsinen
Jouni Niskanen
Martti Niskanen
Raimo Tervo
Petteri Tolonen

1. Basso

Pekka Haapalainen
Mauno Heikkinen
Kari Kivistö
Martti Korhonen
Matti Korhonen
Jukka Palola
Raimo Rusanen
Risto Rusanen
2. Tenori

Arto Immonen
Lauri Kemppainen
Juha Maunu
Jouko Meriläinen
Hannu Väyrynen
2. Basso

Teuvo Mustonen
Juha Pelkonen
Pekka Partanen
Hannu Riekkinen